UEM-category: Attack Surface Management

Керування поверхнею атаки

Визначайте та зменшуйте зовнішні ризики, постійно відображаючи та відстежуючи всю поверхню атаки.