Створення сучасної програми AppSec

Share Now
resilientx_appsec

У сучасному цифровому середовищі майже кожна організація покладається на вебдодатки та API, розробляючи та розгортаючи програмне забезпечення з безпрецедентною швидкістю. Це відкрило компаніям нові можливості, але також створило значні ризики для безпеки.

Згідно з дослідженнями, вразливості додатків були основною причиною витоків даних за останні два роки. Зловмисники постійно знаходять нові способи експлуатації ПЗ, тому організації більше не можуть покладатися на традиційні методи для безпеки застосунків. Щоб не відставати, командам безпеки потрібно створювати якісні програми AppSec, розроблені для реалій сучасної екосистеми програмного забезпечення.

Ця стаття містить рекомендації для створення якісної програми AppSec. За допомогою правильної стратегії та процесів можна посилити захист організації та зробити безпеку додатків чинником інновацій, а не проблемним місцем.

Отримання видимості поверхні атаки

Першим кроком у створенні будь-якої ефективної програми кібербезпеки є розуміння того, які ресурси потрібно захистити. Завдяки вебдодаткам і API, які часто керують критично важливими для бізнесу функціями, організації можуть мати сотні чи навіть тисячі цифрових активів.

Для захисту такої величезної поверхні атаки потрібна повна видимість. Важливо мати точний, постійно оновлюваний інвентар активів, що виходять в Інтернет.

Нижче наведено найкращі методи підтримки видимості поверхні вебатак:

Використання автоматизованих інструментів для виявлення активів: методи ручного відстеження ресурсів швидко застарівають. Інструменти автоматичного виявлення використовують такі технології, як OSINT, для безперервного сканування систем, що виходять в Інтернет і пов’язані із цифровими активами організації, наприклад, домени, IP-адреси, сертифікати, бакети S3 тощо.

Динамічна інвентаризація активів: вона має включати такі деталі, як власники ресурсів, використані технології, рівні конфіденційності даних тощо. Можна інтегрувати автоматичне виявлення у свою CMDB (базу даних управління конфігурацією) або систему керування активами, аби вона постійно оновлювалася.

Врахування внутрішніх додатків та API: хоч і загальнодоступні Інтернет-ресурси становлять найбільший ризик, проте лише інвентаризація абсолютно всіх активів ПЗ може надати повну картину безпеки у цьому питанні.

Співпраця з командами розробників: співробітництво з DevOps забезпечує інвентаризацію їхніх останніх збірок і розгортань. Слід інтегрувати управління інвентарем у CI/CD пайплайни.

Пріоритезація важливих активів: варто відмічати критично значущі для бізнесу застосунки, які вимагають більш ретельного тестування та моніторингу. Це дозволяє розподіляти ресурси AppSec на основі профілів ризику.

Повна видимість активів дозволяє зосередити процеси AppSec на найважливіших системах. Але відстеження інвентарю – це лише початок.

Інтеграція AppSec в SDLC

Щоб безпека йшла в ногу з розробкою, важливо інтегрувати її практики в життєвий цикл розробки програмного забезпечення (SDLC). Це включає в себе дві ключові стратегії: впровадження безпеки на ранніх етапах циклу розробки та об’єднання команд безпеки та розробників в DevSecOps.

Ось декілька рекомендацій для впровадження AppSec в SDLC:

Проведення моделювання загроз на ранніх етапах: це дозволяє командам визначати ризики та усувати недоліки перед впровадженням. Моделювання загроз варто зробити необхідним кроком на етапах планування.

Застосування статичного і динамічного аналізу: інструменти SAST і DAST дозволяють виявляти баги та вразливості у коді на ранніх етапах циклу розробки ПЗ. Слід впроваджувати обов’язкові шлюзи сканування в CI/CD пайплайни.

Використання найкращих практик безпечного написання коду: слід встановити стандарти безпечного кодування та зробити таке тренування обов’язковим для всіх розробників. Можна інтегрувати інструменти статичного аналізу коду в середовище розробки, щоб виявляти недоліки на етапах написання коду.

Підтримка співпраці в DevSecOps: варто сприяти колективній відповідальності команд за безпеку організації. Приміром, можна впроваджувати спільні тренінги з кібербезпеки, щоб стимулювати культурні зміни.

Надання self-service рішень для безпеки додатків: слід наділяти розробників легким доступом до інструментів безпеки через API та портали самообслуговування, що сприяє ранньому виправленню недоліків.

Інтеграція з системами відстеження проблем: варто підключати інструменти AppSec до системи відстеження помилок в SDLC, щоб легко управляти вразливостями та іншими недоліками, забезпечуючи їх ефективне усунення.

Поставивши безпеку в пріоритет та сприяючи співпраці в DevSecOps, можна значно зменшити кількість вразливостей, які потрапляють у продакшн. Але людей і процесів недостатньо – важливо також мати якісний інструмент.

Консолідація та автоматизація інструментів AppSec

Ринок безпеки застосунків поповнився сотнями точкових рішень. Але керування фрагментованим набором інструментів створює додаткові витрати та сповільнює швидкість розробки.

Для розв’язання цієї проблеми провідні організації використовують інтегровані платформи AppSec, як-от Invicti або Contrast Security, що консолідують такі можливості, як:

  1. Тестування методами DAST/SAST/IAST/RASP/SCA
  2. Видимість поверхні атаки
  3. Визначення пріоритетності вразливостей і оркестрація виправлення
  4. Аналітика та звітність програми AppSec

Консолідація можливостей AppSec у єдиній платформі забезпечує численні переваги:

  1. Збільшення охоплення тестування: поєднання DAST, SAST та IAST забезпечує комплексну оцінку сучасних архітектур додатків.
  2. Автоматизація перевірок: платформи можуть легко інтегруватися в CI/CD пайплайни для посилення безпеки на ранніх етапах розробки.
  3. Підвищення продуктивності команди: усунення зайвого переключення між інструментами та наборами даних звільняє час командам AppSec.
  4. Уніфікована звітність/метрики: цілісне бачення стану програми, тенденцій і KPI важливе для стратегічних рішень.
  5. Спрощення технічного обслуговування стека: усувається необхідність в інтегруванні та обслуговуванні безлічі точкових рішень.

Щоб підвищити рентабельність інвестицій, варто спершу зосередитися на автоматизації найважливіших процесів AppSec, як-от динамічне сканування у продакшні. Згодом потрібно розширити автоматизацію по всьому пайплайну – від написання коду до розгортання в продакшні.

Завдяки інтегрованому набору інструментів та впровадження в CI/CD, тестування AppSec може масштабуватися з темпом DevOps без уповільнення швидкості випуску релізів. Але технології – не єдиний ключ до успіху AppSec.

Розвиток культури безпеки

Належна культура є значущою складовою якісної програми AppSec. Позиціювання безпеки як важливого аспекту, а не тягаря, є критично важливим у цьому питанні.
 
Ось декілька перевірених способів стимулювання культурних змін:
 
Обов’язкове тренування в AppSec: варто залучати розробників та інженерів безпеки до навчання з безпечного кодування, оцінки вразливостей, виправлення та моделювання загроз.
 
Часте та раннє виявлення вразливостей: для цього можна використовувати дешборди, сповіщення та звіти, щоб забезпечити видимість стану AppSec у всій організації.
 
Сприяння практиці безпечного написання коду: приміром, можна включати дотримання стандартів безпечної розробки в оцінку продуктивності та структуру бонусів.
 
Просування ідей серед розробників: наприклад, можна дати змогу внутрішнім лідерам доносити важливість AppSec своїм колегам.
 
Сприяння циклу зворотного зв’язку щодо безпеки: варто створити механізми, за допомогою яких розробники зможуть надавати інформацію щодо вдосконалення процесів і інструментів AppSec, а також втілювати їхній фідбек.
 
Розповсюдження знань про безпеку: можна публікувати гайди з виправлення, проводити тренінги та застосовувати інші способи поширення найкращих практик AppSec в організації.
 
Приклад згори: залучення керівників сприяє поширенню практик AppSec у всій компанії.
 
Такі культурні зміни в організації сприяють практикам безпеки не тільки у відповідних командах, але і серед розробників.

Висновок

У мінливому ландшафті загроз сучасна програма безпеки додатків є надважливою для управління ризиками. Застосовуючи стратегічний підхід, зосереджений на видимості поверхні атаки, якісній інтеграції в SDLC, передових інструментах та створенні належної культури, підприємства можуть успішно впроваджувати інновації у сфері безпеки.

Організації, які інвестують у людей, процеси та вдосконалення технологій, отримують переваги у вигляді безпечного та стійкого програмного забезпечення. Таким чином, AppSec є центральним компонентом стратегії цифрової трансформації.